Katoļu Baznīcas pastorālās dzīves kalendārs

Latvijā

www.KBkalendars.lv

 

Vakardiena ir pagājusi. Rītdiena vēl nav atnākusi.

Mums pieder tikai šodiena. Sāksim tagad. /Sv. Māte Terēze/

 

 

Lai savlaicīgi plānotu, labāk informētu un  precīzāk koordinētu

Latvijas katoļu baznīcas pastorālās aktivitātes,

Latvijas Bīskapu konference aicina izmantot visiem pieejamo baznīcas kalendāru

www.kbkalendars.lv

Svētais Jānis Pāvils II saka: ‘Nākotne sākas šodien, nevis rīt’. Lai ticīgo, draudžu un diecēžu sadarbība palīdz katram atklāt Kristus Baznīcas vitalitāti, skaistumu un svētumu!

 

© KB Kalendārs. Visas tiesības aizsargātas.

Service by Chukmasoff